Project „Razem się wspieramy i cel wspólny osiągamy”zakońcony!

Zakończyliśmy projekt „Razem się wspieramy i cel wspólny osiągamy” dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My”. Dzięki uzyskanym środkom wykończyliśmy biuro stowarzyszenia, zakupiliśmy niezbędny sprzęt do prowadzenia organizacji oraz uczestniczyliśmy w warsztatach motywacyjno-rozwojowych. Kolejne projekty pokazują, że da się realizować zaplanowane cele – niezbędna jest „tylko”(aż) konsekwencja i wspólna praca.

 

Serdeczne podziękowania dla Radnych Gminy Sarnaki za sfinansowanie ekranu do rzutnika.

Dodaj komentarz