Stowarzyszenie Franopol Sosnowa Kraina

Stowarzyszenie Franopol Sosnowa Kraina powstało 2014r. Tworzą je mieszkańcy wsi Franopol, którzy zainicjowali proces zmian społecznych w lokalnym otoczeniu.

Nasza działalność ukierunkowana jest na wielopokoleniową animację i aktywizację lokalnej społeczności dla dobra wspólnego. Pragniemy czynnie uczestniczyć w kulturalnym i społecznym rozwoju lokalnego środowiska, niosąc przy tym poprawę jakości życia. Propagujemy uwrażliwić na piękno otaczającej przyrody przez edukację oraz promujemy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Władze stowarzyszenia

Prezes

Joanna Lutkiewicz

Wiceprezes

Małgorzata Pawluk

Skarbnik

Katarzyna Ejsmont

Stronę internetową i facebooka prowadziła Karolina Pawluk, aktualnie Ola Iwaniuk.